Retouching


Retouching Gifs. 


Retouching examples: